• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Erediensten

Kinderoppas

Tijdens elke ochtenddienst kunnen kleine kinderen bij de zogenaamde “kinderoppas” terecht. Er is een rooster samengesteld, waarop de namen van de medewerksters staan vermeld. Dit rooster wordt maandelijks gepubliceerd in onze kerkbode. De kinderoppas is ingesteld om ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven samen naar de kerk te gaan. Er staat in de ruimte van de kinderoppas een collectebus ter bestrijding van de onkosten.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Thea Oudenaarden tel.:(0345)641751 of  Gerrita Haveman tel.:06-26168177

  • © hersteld hervormde kerk 2019