• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Erediensten

Kinderoppas

Tijdens elke ochtenddienst kunnen kleine kinderen bij de zogenaamde “kinderoppas” terecht. Er is een rooster samengesteld, waarop de namen van de medewerksters staan vermeld. Dit rooster wordt maandelijks gepubliceerd in onze kerkbode. De kinderoppas is ingesteld om ouders met kleine kinderen de gelegenheid te geven samen naar de kerk te gaan. Er staat in de ruimte van de kinderoppas een collectebus ter bestrijding van de onkosten.

Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Gerrita Haveman tel.:06-26168177

  • © hersteld hervormde kerk 2024