• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Erediensten

Kerkauto

Als u wegens omstandigheden (ouderdom, lichamelijke gebreken, e.d.) niet in de gelegenheid bent op eigen kracht naar de kerk te komen, kan er voor u vervoer naar de kerk geregeld worden en na afloop wordt u uiteraard ook weer thuis­gebracht. Voor verdere informatie kunt u terecht bij dhr. M. de Jong, Diefdijk 18, tel.:(0345)642718

  • © hersteld hervormde kerk 2019