• " En gij, mijn zoon S├ílomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Erediensten

Kerkauto

Als u wegens omstandigheden (ouderdom, lichamelijke gebreken, e.d.) niet in de gelegenheid bent op eigen kracht naar de kerk te komen, kan er voor u vervoer naar de kerk geregeld worden en na afloop wordt u uiteraard ook weer thuis­gebracht. Voor verdere informatie kunt u terecht bij dhr. M. de Jong, Diefdijk 18, tel.:(0345)642718

  • © hersteld hervormde kerk 2019