• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Erediensten

CD's / MP3's

CD's

De kerkdiensten worden op cassettebandjes en sinds kort ook op cd’s opgenomen. Het is mogelijk in be­paalde omstandigheden (bv. ziekte) de cassettes of cd’s gratis te lenen. Wilt u ze zelf houden, dan kunt u ze ook kopen. De cassettedienst wordt verzorgd door Dhr. J. Vossestein, tel.: (0345)642228

MP3

De kerkdiensten zijn tot ca. 3 maanden terug ook te downloaden op MP3-formaat via kerkomroep.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019