• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Catechese

Wekelijkse catechese

De catechisatie heeft voornamelijk als doel het bijbrengen van kennis van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften. Aan het begin van het winterseizoen worden alle catechisanten schriftelijk benaderd en uitgenodigd om aan dit onderwijs deel te nemen.

Tijdens de catechisatielessen wordt gebruik gemaakt van de methode “leren om te leven” die onder redactie staat van ds. P van der Kraan en ds. A van den Herik. In deze methode wordt in vier delen toegewerkt naar het doen van belijdeniscatechisatie. Hierbij gaat het onderwijs steeds dieper, naarmate de leeftijd vordert. Het eerste deel (voor de leeftijd van 12-13 jaar) behandelt het Oude en Nieuwe Testament. Het tweede deel (voor de leeftijd van 14-15 jaar) behandelt aansprekende thema’s voor die leeftijd zoals: verslaving, muziekkeuze, maar ook het gebed, de eindtijd en de wederkomst. In deel drie en vier (voor de leeftijd vanaf 16 jaar) worden de catechismus en de belijdenisgeschriften behandeld.

Op deze wijze wordt steeds het voorgaande onderwijs dieper herhaald en getoetst aan de hand van het belijden van de kerk. Het catechisatieseizoen begint in de eerste week van oktober en eindigt in de laatste week van maart. In de weken van bid- en dankdag wordt geen catechisatie gegeven. In plaats daarvan verwachten we catechisanten allen op die dag in de kerk. In de vakanties en in de weken rond kerst en oud- en nieuwjaarsdag wordt evenmin catechisatie gehouden. We streven ernaar om de catechisatie op maandag- of dinsdagavond te geven. Ook wordt er elke catecheseavond een collecte gehouden voor een goed doel.

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2023