• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Commissies

Commissie van bijstand en advies

Het college van kerkvoogden laat zich bijstaan door een “Commissie van bijstand en advies”.  Deze commissie verleent haar medewerking onder andere bij:

-   Het adviseren van de kerkvoogden bij hun taken binnen de gemeente.
-   Het inzamelen van de gaven in de erediensten.
-   Het bezorgen van de eigen kerkbode en de brieven voor de vrijwillige bijdragen.
-   Assistentie verlenen bij onderhoudswerkzaamheden aan de kerkelijke gebouwen.

De leden worden, na advies te hebben ingewonnen bij de commissie, op voordracht van de kerkvoogdij door de kerkenraad benoemd. De leden worden voor een periode van 4 jaar benoemd en komen hoogstens tweemaal voor herbenoeming in aanmerking.

Samenstelling commissie:

A.C. Kool
E.F.V. van Merkerk
C.J. Visscher
J. de Jong
G. Koemans
C.W. den Hartog

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2024