• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Erediensten

Kerkdiensten

Elke zondag hebben wij twee kerkdiensten. Naast deze diensten zijn er diensten op 2e Kerstdag (kerstfeestviering voor en door de jeugd), Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag, evenals op nieuwjaarsmorgen en oudejaarsavond. Op bid- en dankdag voor gewas en arbeid wordt er 's middags en 's avonds een dienst gehouden. U bent van harte welkom om de diensten bij te wonen. De aanvangstijden zijn 09.30uur en 18.30uur.  Tijdens de kerkdiensten in de ochtend  is er voor de jongste kinderen oppas aanwezig.

De kerkdienst verloopt volgens een bepaalde volgorde, ook wel liturgie genoemd. Er wordt gezongen en gebeden. In het zingen van de Psalmen wordt uiting gegeven aan de realiteit van de zonde, van ons verdriet en van de vele vragen die je als mens kunt hebben over het verloop van je leven. Dat is zo bevrijdend en behulpzaam. Over sommige dingen kun je beter zingen dan praten. De Psalmen geven echter ook uiting aan  verlossing, vreugde en dankbaarheid en prijzen we de macht en de genade van onze God en Schepper.In het gebed tijdens de dienst spreken we tot en met God, danken we Hem voor wat we kregen en bidden we Hem om wat wij nodig hebben.Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. Het geld is bestemd voor de onkosten van de kerkdiensten, maar ook voor (diaconale) hulp aan de naaste in nood, veraf en dichtbij. Ook de collecte hoort bij het dienen van God.

In de dienst staat de preek uit de Bijbel centraal. Door de preek heen wil God tot ons, Zijn gemeente, spreken. Dat noemen we verkondiging. De verkondiging  is "de bediening der verzoening" waarin en waardoor de God de Vader zondaren roept en brengt tot geloof en dieper inzicht geeft in waar een gelovige mee te stellen heeft in het leven en hoe dat vorm krijgt. Belangrijk is voor ons dat we hiervoor bijeen en bij Eén komen. Jezus Christus staat centraal, maar wie in Hem persoonlijk geloofd houdt dat geloof niet privé.

      

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2023