• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Over ons

Voor sommigen betekent deze website een eerste kennismaking met de gemeente. Op deze website staan alle activiteiten van de gemeente beschreven. Ook kunt u hier alle informatie vinden die nodig is in het kerkelijke leven. Dat wil zeggen, dat een en ander mag leiden tot (meer) betrokkenheid bij de activiteiten, die binnen onze gemeente mogen worden ontplooid.

Het centrum van het gemeenteleven is de verkondiging van het Woord van God. De Heere geve dat Zijn Woord gezegend zal worden aan de harten van degenen die daaronder mogen plaatsne­men. Dus ook aan uw en jouw hart.

Geschiedenis en identiteit

Het uitgangspunt voor het belijden en leven van onze gemeente is de Bijbel. Deze is voor ons meer dan alleen een inspiratiebron. We houden deze Heilige Schrift voor het Woord van God, zoals dat beleden is vanaf de eerste eeuwen van het Christendom en in de tijd van de kerkhervorming, waaruit onze oude Hervormde Kerk is ontstaan.

In de loop van de jaren is deze kerk meerdere keren in een kerkstrijd verwikkeld geraakt, zo ook in 2004, toen de synode besloot om verder te gaan in de fusie met de Gereformeerde kerken en de Lutherse kerken. De gevolgen van deze fusie voor de kerkorde van de nieuw te vormen PKN maakte dat wij ons met pijn en verdriet gedwongen wisten hiervan afstand te nemen. Zodoende is de Hersteld Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd ontstaan.

Zo willen we nu en naar de toekomst toe een gemeente zijn, die belijdt en leeft in overeenstemming met Gereformeerde belijdenis zoals die vooral is verwoordt in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels en de Heidelberger Catechismus.

Een gemeente die gelooft en leeft vanuit de verbondstrouw van God, die door de geslachten heen zichtbaar werd en wordt. De God van onze voorgeslachten - Hij houdt altijd woord! - zal het mogelijk maken ook in deze tijd Christen te zijn en vorm te geven aan een leven in het geloof.

Het mag duidelijk zijn, dat we een gemeente willen zijn met een duidelijke ‘gereformeerde’ signatuur. Wedergeboorte, bekering, vernieuwing van het leven, gehoorzaamheid aan alle geboden van de Heere, als ook de verwachting van de toekomst van Christus zijn in de geloofsbeleving van onze gemeente van veel belang. Hierbij weten we ons aangewezen op de verkondiging van het Evangelie en afhankelijk van het werk van de Heilige Geest.

 

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2023