• " En zalig is hij, die aan Mij niet zal geërgerd worden. " Luk 7:23

Meer over Verenigingen

Bijbeluur

Alle gemeenteleden zijn hiervoor harte­lijk welkom. Het Bijbeluur vindt alleen plaats tijdens het winterseizoen (10x). De predikant heeft dan de leiding. Tijdens één of meerdere seizoenen wordt aan­dacht gevraagd voor een bijbelboek, bijbels persoon, bijbels thema o.i.d.

De avond verloopt als volgt: na Schriftlezing, gebed en zingen van een psalm, wordt aan de hand van het gele­zen Schriftgedeelte de bijbellezing gehou­den. De predikant sluit af met een psalm en gebed. Na afloop wordt er vragen uitgedeeld om die thuis te overdenken.

De bijeen­komst begint om 19.45 uur en ein­digt om ± 21.00 uur.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2019