• " En zalig is hij, die aan Mij niet zal geĆ«rgerd worden. " Luk 7:23

Meer over Pastoraat

Voorbede

Alle meldingen en/of verzoeken met betrekking tot het pastoraat en de voorbede, verlopen via de predikant. In een vacante periode via de scriba. Deze informeert, indien nodig de wijkouderling of diaken.

Live luisteren

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

  • © hersteld hervormde kerk 2019