• " En gij, mijn zoon Sálomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging "Maria-Martha"

In het winterseizoen komt men eenmaal in de vier weken bij elkaar. Het doel van de vereniging is om met elkaar Gods Woord te onderzoeken. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van de bijbelstudieboekjes die worden uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Het laatst behandelde bijbelstudieboekje heeft als titel: ‘Geworden uit een vrouw’.

Naast het bezinnende gedeelte houdt men zich op deze avonden bezig met allerlei creatieve hand­werken. De presidente heeft tijdens de samenkom­sten de leiding.

De avond begint om 20.00 uur.

Samenstelling bestuur vrouwenvereniging:

Presidente:
A.G. van der Heiden

Penningmeesteresse:
C.G. den Hartog

Secretaresse:
M. van der Heiden

Leden:
W. Visser
J.C. de Leeuw

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2019