• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Verenigingen

Volwassenkring

Alle volwassenen, die geen catechisatie meer volgen worden hartelijk uitgenodigd de volwassenenkring te bezoeken. Deze komt tijdens het winterseizoen één keer in de maand samen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De opstellers van het rooster houden er rekening mee dat de data van het Bijbeluur en de volwassenenkring niet in dezelfde week vallen zodat er gelegenheid is om beide kringen te bezoeken.

De predikant heeft de leiding. Na de opening wordt er op vrijwillige basis door een van de deelnemers een inleiding gehouden over het hoofdstuk dat aan de beurt is. Na de pauze wordt de inleiding in groepjes besproken met als leidraad enkele door de inleider gemaakte vragen. Daarna worden de besproken vragen over de inleiding in de grote groep samengevat.

Bij de gezamenlijke bestude­ring gaat het voornamelijk om de volgende vragen: Wat staat er? En wat is de les van het behandelde gedeelte voor mijn persoonlijk leven?

De avond duurt tot ± 22.00 uur.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2024