• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Verenigingen

Jeugdraad

De jeugdraad verricht als orgaan van advies en bijstand namens en in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad allerlei werkzaamheden met als doel het meewerken aan de vorming van de jeugd, met name: bewaren bij- en in aanraking brengen met het Woord van God en leiding geven aan de jeugd  bij hun ontwikkeling, arbeidsleven, ontspanning en besteding van vrije tijd.

De jeugdwerkvormen en werkmaterialen die nodig zijn worden indien mogelijk betrokken van de HHJO (Hersteld Hervormde Jeugd Organisatie) waar onze gemeente bij aangesloten is.

Jeugdraadsleden worden benoemd door de kerkenraad na voordracht door de jeugdraad. 1 kerkenraadslid is tevens lid van de jeugdraad.

Samenstelling jeugdraad:

Voorzitter:
Annemieke van Bruggen

Secretaris:


Penningmeester:
Joost Verrips

Leden:
Arjan Verwoert
Rien de Jong
Henk Veen
Tim Koemans 
Wim van Vulpen 
Berto van Vliet
Nico Kamp
Aart Verrips
Gerrita Haveman

Kerkenraadsleden:
Jeugdouderling G.W. Haveman
Diaken J. Stuij

Vertrouwenspersonen:
Aart Verrips (tel.: 0612090865)
Eline Verrips (tel.: 0642667916)

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

 

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2024