• " Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. " Joh 14:1

Meer over Informatie

Kosters en beheerders

Kosters:

Dhr. G. Middelkoop
tel: (0345)641519
Dhr. M.W. Oudenaarden
Tel: (0345)641751

Beheerders:

Dhr. H. van Dijk
Mw. J. van Dijk-van der Linden
tel: (0345)642241

  • © hersteld hervormde kerk 2020