• " Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. " 2 Kron 30:8

Meer over Informatie

Organisten

A.J. Kaan
J. Kamp
E. van Vulpen
C. Kamp

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

  • © hersteld hervormde kerk 2019