• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Informatie

Organisten

A.J. Kaan
J. Kamp
E. van Vulpen
C. Kamp

Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

  • © hersteld hervormde kerk 2019