• " En gij, mijn zoon S├ílomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Informatie

Kerkbode

Maandelijkse kerkbode

Omdat de Zaaier geen ruimte biedt voor het uitgebreide gemeentenieuws is er de gele kerkbode die maandelijks verschijnt en bij alle gemeenteleden bezorgd wordt. De predikant en de scriba vormen de eindredactie. Voor vragen of opmerkingen  over de bezorging kunt u contact opnemen met kerkvoogd G.J. van Dijk.

De kerkbode wordt gratis verspreid. Eventuele giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL56RABO35.84.56.630 onder vermelding van “kerkbode”

Kerkbode "De Zaaier"

De gemeenteberichten van Hersteld Hervormde Gemeente  Schoonrewoerd staan weke­lijks vermeld in de kerkbode, die de naam “De Zaaier” draagt. Ook Hersteld Hervormde gemeenten en PKN-gemeenten uit de omtrek maken voor hun gemeentenieuws van deze kerkbode gebruik. Voor abonnementen kunt u zich opgeven bij:

Mevr. G.C. de Lange-den Hartog
Hei- en Boeicopseweg 73
4126 RE Hei- en Boeicop
Tel.: 0345-642040
Email: info at kerkbode-dezaaier. nl

of bij:

Ds. H. Klink
Tel.: 0183-581321
E-mail: h.klink at solcon. nl

Evt. kopij moet maandag­avond bij de predikant zijn ingele­verd. Als de gemeente vacant is, ver­zorgt de scriba de gemeen­tebe­richten.

  • © hersteld hervormde kerk 2019