• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Commissies

Vakantiebijbelclub

In de laatste week van de schoolvakantie wordt er binnen de gemeente actief evangelisatiewerk gedaan door de vakantiebijbelclub-commissie. Alle kinderen zijn dan gedurende een aantal dagen welkom op de vakantie­bij­belclub. Deze activiteiten vinden in en rond het dorpshuis plaats.

Samenstelling commissie vakantiebijbelclub:

Voorzitter:

Secretaris:
Marlies de Leeuw
Penningmeester:
Annick 't Lam
Leden:
Annemieke van der Heiden
Machteld van Vulpen
Esther Dijkhuizen
Elsbeth de Bruin
Leah Kamp
Marjon de Jong
 
Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

  • © hersteld hervormde kerk 2023