• " Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. " 2 Kron 30:8

Meer over Commissies

Vakantiebijbelclub

In de laatste week van de schoolvakantie wordt er binnen de gemeente actief evangelisatiewerk gedaan door de vakantiebijbelclub-commissie. Alle kinderen zijn dan gedurende een aantal dagen welkom op de vakantie­bij­belclub. Deze activiteiten vinden in en rond het dorpshuis plaats.

Samenstelling commissie vakantiebijbelclub:

1e Voorzitter:
Dineke Kamp
 
2e Voorzitter:
Mirjam den Hertog
 
Secretaris:
Rianda van der Heiden 
 
Penningmeester:
Willem de Hoop
 
Leden:
Annemieke van der Heiden
Willemien Verrips
Machteld van Vulpen
Ria Boogert
Johan Bogerd
 
Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

  • © hersteld hervormde kerk 2019