• " En Hij zeide tot hen: Wat wil gij, dat Ik u doe? " Mark 10:36

Meer over Commissies

  • © hersteld hervormde kerk 2019