• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Commissies

Team talent en contact

Team Talent en Contact is een vervolg op de activiteitenmarkt. De doelstelling is niet veranderd, namelijk middels leuke activiteiten geld inzamelen ter bate van onze gemeente en in samenhang daarmee het onderlinge contact verstevigen. Ieder jaar mag u minimaal één activiteit van ons verwachten. De opbrengst wordt overgedragen aan de kerkvoogdij die de bestemming en het goede doel aanwijzen. De opbrengst is 75% voor de kerk en 25% voor het goede doel.

Samenstelling Team Talent en Contact:

Gert-Jan van Dijk
Jaap Kamp
Rien de Jong
Roselyn Koemans
Mirjam den Hertog


Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2024