• " Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. " Zach 13:1

Meer over Commissies

Team talent en contact

Team Talent en Contact is een vervolg op de activiteitenmarkt. De doelstelling is niet veranderd, namelijk middels leuke activiteiten geld inzamelen ter bate van onze gemeente en in samenhang daarmee het onderlinge contact verstevigen. Ieder jaar mag u minimaal één activiteit van ons verwachten. De opbrengst wordt overgedragen aan de kerkvoogdij die de bestemming en het goede doel aanwijzen. De opbrengst is 75% voor de kerk en 25% voor het goede doel.

Samenstelling Team Talent en Contact:

Voorzitter:
Arend Mourik

Penningmeester:
Marit Visscher

Secretariaat:
Eline Koemans

Leden:
Jaap Kamp
Rien de Jong
Roselyn Koemans


Verdere gegevens van deze personen kunt u vinden in onze gemeentegids.

Agenda

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2019