• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Catechese

Preekbespreking

Enkele malen per jaar wordt na de zondagse eredienst een preek­bespreking voor de jongeren gehouden. De bespreking vindt om praktische redenen plaats in drie leeftijdsgroepen, groep 5 t/m 8 van de basisschool, een groep van 12 t/m 15 jaar en een groep van 16 jaar en ouder. Er zijn meestal 2 preekbe­sprekingen per jaar. Deze worden ook bijgewoond door enkele leiding­gevenden van de verenigingen en door 2 kerken­raadsleden.

Bij de preekbespreking komen vragen over de inhoud van de preek aan de orde. Wordt het belangrijkste van de preek begrepen? De Heere wil juist de jongere tot hem trekken zodat er geloof gewerkt wordt in het leven van jongeren. In Spreuken 8: 17 staat de volgende belofte: Die Mij vroeg zoeken zullen Mij vinden.

Tijdens dit samenzijn wordt ook de gelegenheid gegeven aan de jongeren om eerlijk te zeggen hoe ze de preek ervaren hebben.

  • © hersteld hervormde kerk 2024