• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Catechese

Belijdeniscatechese

Elk jaar kunt u belijdeniscatechisatie volgen als voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof. Wij roepen iedereen op die nog geen belijdenis van het geloof heeft afgelegd, zich biddend voor Gods aangezicht te onderzoeken. Het nalaten van belijdenis doen is ook een beslissing, maar dan een negatieve. Het volgen van belijdeniscatechisatie kan een hulpmiddel zijn, zodat u wellicht meer helderheid krijgt op de vragen over uw geloof in de Heere Jezus Christus en de persoonlijke bekering.

Meldt u bij de predikant als u de belijdeniscatechisatie wenst te volgen. In overleg maakt de predikant een afspraak, voor het tijdstip waarop het onderwijs wordt gegeven.

  • © hersteld hervormde kerk 2024