• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Pastoraat

Huisbezoek

Gedurende de wintermaanden bezoeken de ouderlingen twee aan twee degenen, die tot onze gemeente behoren. Er wordt van tevoren door uw wijkouderling telefonisch een afspraak met u gemaakt.

De bedoeling van het huisbezoek is te vragen naar uw verhouding tot God. Welke weg bewandelt u? Stel niet alleen uw huis, maar ook uw hart voor de ambtsdragers open. Zij komen niet in hun eigen naam, maar in de Naam van de Koning van de Kerk, de Heere Jezus Christus. Hebt u kinderen? Zorg er dan voor dat ze erbij zijn op de avond van het huisbezoek. Het huisbezoek is voor alle leden van het gezin bedoeld.

Er wordt naar gestreefd, dat men bij u minstens 1x per twee jaar op huisbezoek komt.

Live luisteren

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

  • © hersteld hervormde kerk 2024