• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Kerkbestuur

Kerkvoogdij

De taak van de kerkvoogdij is de zorg voor de stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. De hiervoor benodigde middelen worden verkregen door:

 ·         vrijwillige bijdragen, giften, schenkingen, enz.;

 ·         Collecten, maandelijkse extra collecte, collectemunten

 ·         Opbrengsten uit verpachting

Bankrekening kerkvoogdij: NL56 RABO 035.84.56.630

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Binnen dat kader hebben we de verplichting om de navolgende (ANBI) gegevens op deze website te publiceren.

 
Samenstelling kerkvoogdij:

Voorzitter:

H.T. den Hertog
Massada 19
4145 ND Schoonrewoerd
tel.: (0345)622631

Secretaris:

J.L. Rietveld
M.E.L. Westenburgstraat 15
54145 NB Schoonrewoerd
Tel.: (0345)641372

Administrerend  Kerkvoogd:

G.J. van Dijk
Overheicop 1D
4145 KW Schoonrewoerd
tel.: 06-46498722

Kerkvoogd:

B. Sterk
Het Hazenblok 8
4145 NC  Schoonrewoerd
Tel.: (0345)642212

Lid vanuit de kerkenraad:

Oud. T. van der Heiden
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024