• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Kerkbestuur

Diaconie

Diaconaat is een Bijbelse opdracht aan de gehele gemeente van Jezus Christus. We bieden in samenhang met de evangelieverkondiging, een open oog, een luisterend oor en een helpende hand. Daarbij hebben we oog voor onze medemens, de naaste. We bedoelen hierbij de naaste dichtbij, maar ook de naaste ver weg. De kerkenraad bestaat voor een deel uit diakenen. Deze zijn verantwoordelijk voor de diaconale taken in de gemeente. Naast materiële hulp willen de diakenen ook troostend aanwezig zijn. Het diaconaat gaat dan ook verder dan de gemeentegrenzen en probeert op allerlei manieren een helpende hand te bieden.

·         Naast de financiële steun aan de naaste heeft de diaconie onder andere de volgende taken: Vervoer naar de kerk of een andere bijeenkomst van de gemeente voor degenen die niet zelf in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan. De contactpersoon voor op zondag is dhr. M. de Jong tel. (0345)642718 en voor door de week kunt u met Dhr. J. Vossestein (0345)642228 contact opnemen.

·         Kerktelefoon; de diaconie zorgt er voor dat elke eredienst te beluisteren is via de kerktelefoon of via internet op www.kerkdienstgemist.nl. Hierdoor kunt u toch meeluisteren als u door omstandigheden niet naar de kerk kunt komen. Contactpersoon is diaken D.P. Koemans (06-25048887).

·         Ziekenbezoek na een langere ziekenhuisopname. U krijgt dan binnen enkele weken na thuiskomst een fruitmand van de diaconie.

·         Ouderenmiddagen organiseren.

Banknummer diaconie:             NL66 RABO 035.84.15.128

Diaconale hulpverlening

Deze diaconale hulpverlening is voor de eigen gemeenteleden. Deze hulpverlening is geen vervanging van de professionele hulpverlening. Het gaat hier om praktische hulp als hulp van familie of vrienden niet toereikend is. Bij plotselinge nood (bijvoorbeeld bij ziekte of ouderdom) kan er behoefte zijn aan praktische hulp zoals: tijdelijke oppas op kinderen, het verzorgen van de maaltijd of het brengen van een bezoek. Deze dienst der barmhartigheid voorziet in een belangrijke behoefte. De contactpersoon is diaken K.C. van der Heiden. De coördinatrices zijn Gerina Kamp tel.(0345)643382 en Paula van Vliet tel. (0345)536115

ANBI

De Hersteld Hervormde Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hersteld Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Binnen dat kader hebben we de verplichting om de navolgende (ANBI) gegevens op deze website te publiceren.

Samenstelling Diaconie

Voorzitter:
D.P. Koemans

Secretaris:
J. Stuij

Administrerend diaken:
K.C. van der Heiden

Lid:
C. Kamp
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024