• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Vraag en antwoord m.b.t. Corona

Vraag

Ik heb aangegeven dat ik nog geen kerkdienst wil bezoeken. Maar ben nu van mening veranderd. Hoe kan ik me opgeven?

Antwoord

De presentielijst wordt bijgehouden door kerkvoogd Gert Jan van Dijk. Graag contact opnemen met Gert Jan om de presentielijst van de groep waarin u bent ingedeeld aan te passen. 

 

 

Vraag

Als we als gezin met voor een kerkdienst met minder personen aanwezig zijn dan is aangegeven moet ik dat melden aan KV?

Antwoord

Het aantal personen per pastorale eenheid welke is doorgegeven aan KV staat vermeld op de presentielijst. Als u met minder personen aanwezig bent hoeft u dit niet te melden.  Wel horen we graag als voor langere periode het aantal personen van de pastorale eenheid lager zal zijn dan is opgegeven.

 

 

Vraag

Heb telefonisch contact gehad met de KV over het uitnodigingsbeleid. Wordt ik later nog een keer gebeld?

Antwoord

De KV heeft eenmalige alle pastorale eenheden in de periode voor 19 juni gebeld. Alleen als u in een nieuwe groep wordt ingedeeld zal er opnieuw telefonisch contact opgenomen worden. Als u persoonlijke situatie veranderd dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd Gert-Jan van Dijk.

 

 

Vraag

Tot wanneer blijven de maatregelen geldig?

Antwoord

We volgen hierin de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM.  Het kerkelijk bureau van de HHK informeert de plaatselijke gemeente en geeft richtlijnen.  Er zijn 31 kerkgenootschappen aangesloten met het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) welke in direct staan met de (rijks)overheid.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020