• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Vraag en antwoord m.b.t. Corona

Vraag

24 sept

Ik heb aangegeven dat ik nog geen kerkdienst wil bezoeken. Maar ben nu van mening veranderd. Hoe kan ik me opgeven?

Antwoord

 

De presentielijst wordt bijgehouden door kerkvoogd Gert Jan van Dijk. Graag contact opnemen met Gert Jan van Dijk om de presentielijst van de groep waarin u bent ingedeeld aan te passen. Gegevens van Gert Jan van Dijk staan in de kerkbode en de gemeentegids.

 

 

 

Vraag

24 sept

Als we als gezin voor een kerkdienst met minder personen aanwezig zullen zijn is het dan gewenst dat ik doorgeef aan de Kerkvoogdij?

Antwoord

 

Dat horen we graag, vanaf 27 september worden de kerkdienst groepen A,B, C en D aangevuld met kerktijd.nl. Als U aan Kerkvoogd Gert Jan van Dijk opgeeft hoeveel personen er niet aanwezig zullen dan kan het aantal uitnodigingen door kerktijd.nl worden verhoogd en wordt u zitplaatsen door andere gemeenteleden weer gevuld.

 

 

 

Vraag

24 sept

Heb telefonisch contact gehad met de Kerkvoogdij over het uitnodigingsbeleid, en ben ingedeeld in een groep. Wordt ik later nog een keer gebeld?

Antwoord

 

De Kerkvoogdij heeft eenmalige alle pastorale eenheden/huishouden in de periode voor 19 juni gebeld. Alleen als u in een nieuwe groep wordt ingedeeld zal er opnieuw telefonisch contact opgenomen worden. Als u persoonlijke situatie veranderd dan kunt u contact opnemen met kerkvoogd Gert-Jan van Dijk.

 

 

 

Vraag

24 sept

Tot wanneer blijven de maatregelen geldig?

Antwoord

 

We volgen hierin de geldende adviezen en maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM.  Het kerkelijk bureau van de HHK informeert de plaatselijke gemeente en geeft richtlijnen.  Er zijn 31 kerkgenootschappen aangesloten met het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) welke in direct staan met de (rijks)overheid.

 

Vraag

24 sept

Ben ingedeeld in groep C (avonddienst) is het ook mogelijk een morgendienst aanwezig te zijn?

 

 

In groep A en B (ochtenddienst) zijn kinderen in de basisschool leeftijd ingedeeld, graag willen we dit blijven behouden omdat voor deze kinderen met de mogelijkheid van oppas van zusje/broertje het mogelijk is als gezin de kerkdienst bij te kunnen wonen. Met het aanvullen van de kerkdiensten vanaf 27 september is het nu wel mogelijk dat U in een morgendienst aanwezig kunt zijn als kerktijd.nl u hiervoor een uitnodiging heeft verstuurd.

 

 

 

Vraag

24 sept

Kan ik meer dan 1x per 2 weken naar een kerkdienst.

 

 

Als u zich hiervoor opgegeven heeft kunt u door het kerktijd.nl voor een extra kerkdienst worden uitgenodigd.

 

 

 

Vraag

24 sept

Hoe werkt kerktjid.nl

 

 

Op de website kerktijd.nl staat uitgelegd hoe het on-line reserveringssysteem is ingericht.

De Kerkvoogdij (gertjan van Dijk) kan per dienst het aantal personen invullen dat extra kan worden uitgenodigd door het on-line reserveringssysteem kerktjid.nl. Zo zal het mogelijk zijn dat bij een ochtenddienst een aantal van 40 is ingesteld en voor de avonddienst 30. Ook is hiermee mogelijk om bij bijzondere diensten  b.v. doopdiensten het aantal op O te zetten en hiermee de doopouders de gelegenheid te geven een vastgesteld aantal mensen zelf uit te kunenn  nodigen.

 

 

 

Vraag

24 sept

Waarom kan ik niet eenmalig ruilen met een gezin uit een andere groep

 

 

Bij een kerkdienst met meer > 100 personen zijn we verplicht volgens de richtlijnen van de overheid vooraf te registreren. Het “onderling” ruilen is flinke administratieve last welke we willen voorkomen. Met kerktijd.nl wordt deze administratieve last overgenomen.

Bij bijzondere diensten zoals een doopdienst is ruilen wel een mogelijkheid als dit door de doopouders wordt geregeld en aan Kerkvoogd Gert Jan van Dijk wordt doorgegeven.

 

 

 

Vraag

24 sept

Waarom wordt Kerktijd.nl niet ingezet om elke kerkdienst in zijn geheel te reserveren.

 

 

Vanaf 27 september gaan we met kerktijd.nl eerst aanvullen en er zal medio Oktober door Kerkenraad en Kerkvoogdij in een gezamenlijk overleg worden geëvalueerd. Voor de kerkdiensten op Dankdag en bij bediening Heilig Avondmaal zal kerktijd.nl uitgebreider worden ingezet, informatie hierover volgt.

 

 

 

Vraag

24 sept

Wat zijn de maatregelen bij alle kerkelijke activiteiten niet zijnde kerkdiensten.

 

 

Voor alle activiteiten in het kerkgebouw is een gebruiksplan opgesteld, deze kunt u raadplegen op de website.

 

 

 

Vraag

24 sept

Wat zijn de taken van het plaatsingsteam?

 

 

Bij binnenkomst wordt u per pastorale eenheid/huishouden een plaats toegewezen door het plaatsingsteam (leden commissie bijstand en advies). Zij houden rekening met de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden en kan b.v. 2 volwassen op 1,5 meter en hiertussen kinderen <12 jaar laten plaatsnemen.  

 

 

 

Vraag

24 sept

Waarom wordt de kerk niet ingedeeld met vaste plaatsen?

 

 

Hiermee zullen gemeenteleden mekaar meer moeten passeren en zal voor elke kerkdienst de plaatsen die worden ingevuld door kerktijd.nl moeten worden toegewezen, dit willen we graag voorkomen door de inzet van het plaatsingsteam.

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021