• " Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. " 2 Kron 30:8

Avonddienst

Dienst

24 feb2019 18:30

Ds. L. Groenenberg

Live luisteren

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2019