• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Vragen catechese

15 februari 2021

Vragen voor de afscheidsavond van de catechisatie 

Vragen afscheidsavond catechese

Lezen: Spreuken 3: 1-13

Stelling: eens of oneens?


1. Catechisatie is eigenlijk overbodig als je op een christelijke school zit.

Vragen:

2. Wat heeft jouw doop met de catechisatie te maken?
3. Als je terug kijkt, wat heb je dan geleerd de afgelopen tijd?
4. In het geloof gaat kun je spreken over hoofd en bijzaken. Wat vind jij echt belangrijk in het
christelijk geloof?
5. Wat zou je mij (voor de laatste keer) nog willen vragen?
6. Hoe kun je als jongere juist in deze tijd betrokken blijven de gemeente?
7. Wat is je wens als je denkt aan de toekomst van de gemeente?
8. Hoe ziet volgens jou de kerk eruit in 2040?

  • © hersteld hervormde kerk 2021