• " Verhardt nu ulieder nek niet, gelijk uw vaderen; geeft den Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient de Heere, uw God; zo zal de hitte Zijns toorns van u afkeren. " 2 Kron 30:8

Meer over Informatie

Vader - zoon survival

02 mei 2019

Kom jij dit ook beleven met je vader? Drie dagen lang survival in de ruige Belgische Ardennen

Samen actief zijn en vooral: samen nadenken en groeien, groeien in de relatie. De relatie vader-zoon en andersom natuurlijk. Maar ook de relatie met God staat centraal.

 

Klik hier voor meer informatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2019