• " En zalig is hij, die aan Mij niet zal geĆ«rgerd worden. " Luk 7:23

Meer over Informatie

Toerustingsdag Ambtsdragers

28 maart 2020

Op de ochtend van D.V. zaterdag 28 maart 2020 wordt de jaarlijkse toerustingsdag voor ambtsdragers in het kerkgebouw van de HHG te Lunteren gehouden.  

Op de toerustingsdag zal ds. D. Heemskerk een meditatie houden over ‘Bijbelse bevinding’. Ds. P.C. Hoek zal spreken over ‘Prediking als bediening der verzoening’. Na de lezingen is er opnieuw gelegenheid om workshops te volgen. Het is de bedoeling dat alle deelnemers een workshop volgen naar aanleiding van de gehouden lezingen. Deze workshops worden geleid door ds. IJ.R. Bijl, ds. D. Heemskerk, ds. P.C. Hoek, oud. W. de Kloe en ds. J.L. Schreuders.  

Verder kan uit één van de volgende workshops een keuze gemaakt worden:
- geestelijke depressiviteit door oud. W.K. Petersen
- pastoraat rondom stervensbegeleiding door ds. H. Zweistra 
- huwelijksproblematiek door Paradijsbloem Huwelijkstoerusting
- gesprekstechnieken door dhr. B. Visser
- diaconaat door diak. J.J. Verloop  

Vanaf de maand januari kunt u zich via de website aanmelden en inschrijven voor de workshops.  

  • © hersteld hervormde kerk 2020