• " En Hij zeide tot hen: Wat wil gij, dat Ik u doe? " Mark 10:36

Meer over Informatie

Revoke

23 maart 2019

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op zaterdag 23 maart 2019 in kerkgebouw Eben-Haëzer, Dudokdreef 21 (ingang achterzijde) te Barendrecht.

Waarom kinderloos?

Programma

14.15 uur        inloop en ontvangst

14.45 uur        welkom door Anton de Groot, voorzitter

14.50 uur        meditatie en Bijbelstudie onder leiding van ds. K. Visser           

15.45 uur        pauze

16.15 uur        nabespreking met vragen beantwoording

16.45 uur        sluiting

 

Onbegrepen wegen: Onze waaroms rondom kinderloosheid.

 

Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor per mail of telefonisch aanmelden via aanmelden@revoke.nl of 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 8 maart 2019.

 

De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen. De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in Gorinchem op  2 november 2019.  Het thema is 'Een kind, geen kind – Mijn kinderen kinderloos'

  • © hersteld hervormde kerk 2019