• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 6 november

06 november 2021

Nieuwsupdate corona

Schoonrewoerd, 6 november 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

We weten dat God regeert. We weten dat Hij alles leidt en bestuurt. We weten dat Hij erbij is als we moeilijke of lastige dingen meemaken. Persoonlijk maar ook als gemeente. In Romeinen 8 staat dat alle dingen meewerken ten goede. Maar wat is dan het ‘goede’? Dat is om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn... Jezus heeft veel geleden, is gekruisigd en begraven. Maar Hij is ook opgestaan. Op wie wil jij lijken in moeilijke tijden?

Meer aandacht voor de basisregels.

Op dinsdag 2 november heeft de overheid extra maatregelen aangekondigd naar aanleiding van de oplopende besmettingen.
Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Onder de basisregels wordt verstaan:

 • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
 • Schud geen handen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes

Maatregelen kerkgebouw
Omtrent de kerkdiensten en overige geplande activiteiten in ons kerkgebouw gelden de volgende aandachtspunten:

 • Geen beperkingen om activiteiten fysiek plaats te laten vinden.
 • Bij activiteiten in de benedenzaal waarbij niet voldoende afstand kan worden gegarandeerd zal de kerkzaal worden gebruikt.
 • Kapstokken mogen niet gebruikt worden bij kerkdiensten om hiermee opstopping bij binnenkomst en bij het verlaten van het kerkgebouw te voorkomen.

Als u verkouden/snotterig bent willen we u dringend adviseren om thuis te blijven, ook als u negatief getest bent.

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gemeld dat het aantal uitnodigingen verlaagd ging worden. Met het huidige aantal uitnodigingen is in de afgelopen kerkdiensten gebleken dat er voldoende afstand gehouden kan worden bij binnenkomst en bij het verlaten van het gebouw. In de kerkbanken en op de galerij is nog ruimte genoeg om zich veilig te kunnen voelen. Dit betekent dat het huidige aantal uitnodigingen niet aangepast zal worden.

Totstandkoming uitnodigingsbeleid kerkdiensten en maatregelen activiteiten
Een aanpassing van het uitnodigingsbeleid is een besluit van Kerkvoogdij en Moderamen. Een aanpassing volgt veelal na een persconferentie van de overheid en een advies van het landelijk CIO (www.cioweb.nl). Daarbij wordt meegewogen de besmettingssignalen in de regio, dorp en van gemeenteleden. Onze positie als kerk in de maatschappij, in het dorp als ook de signalen van gemeenteleden en andere kerkelijke gemeentes heeft invloed in onze besluitvorming.  

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven zullen”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

 • © hersteld hervormde kerk 2022