• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 6 maart

06 maart 2021

Informatie voor de gemeente

Schoonrewoerd, 6 maart 2021

“God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.”

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij. Onderwerpen zijn onder andere: een versoepeling van de Corona-maatregelen rondom de kerkdienst en de kennismaking met kandidaat  V.S. van der Meer.

Nieuw in de werkwijze bij een kerkdienst per 10 maart 2021
Het aantal besmettingen is afgenomen sinds het begin van de lockdown en de basisscholen zijn al enkele weken weer geopend. We sluiten aan bij deze ontwikkeling in de maatschappij. Daarom is besloten om kinderen tot en met 12 jaar niet mee te tellen in het maximum van 30 personen. Dit betekent dat u zich bij Kerktijd.nl alleen hoeft aan te melden met het aantal personen van 13 jaar en ouder. U moet dit zelf aanpassen. Deze maatregel gaat in met de diensten voor de biddag van 10 maart.

Kennismaking met kandidaat Van der Meer op zaterdag 13 maart 2021
Zoals aangekondigd zal op 8 maart 2021 een beroep worden uitgebracht op kandidaat Van der Meer. Zijn adres is Heiweg 6, 2969 LC Oud Alblas. Op zaterdagmiddag 13 maart 2021 hoopt hij kennis te maken met onze gemeente. Voor deze korte termijn is gekozen zodat de kennismaking plaatsvindt voor de beslisdatum van het lopende beroep van de gemeente van Poortvliet.

Bijeenkomst in de kerk
Door de Corona-maatregelen is het niet voor iedereen mogelijk om kandidaat Van der Meer te ontmoeten. Van 15.30 tot 17.00 uur zal er een bijeenkomst zijn in de kerk. De gemeente zal vertegenwoordigd worden door het uitnodigen van de diverse geledingen. Kandidaat Van der Meer zal zich voorstellen en ingaan op vooraf ingediende vragen vanuit de gemeente. Diverse gemeenteleden zullen iets vertellen over onze gemeente. Deze bijeenkomst wordt uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl.

Vooraf vragen doorgeven
Heeft u een vraag voor kandidaat Van der Meer? Geef dit dan door aan de scriba, ouderling A.J. Kaan. Dit mag per mail (scriba@hhgschoonrewoerd.nl) of telefonisch (0345-610870). Tijdens de bijeenkomst wordt een selectie gemaakt van de ontvangen vragen, er is geen mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens de bijeenkomst.

Muziekavond op 19 maart 2021 gaat niet door
Bij eerdere uitzendingen is gebleken dat het erg lastig is om met meerdere zangers en musici aan de huidige Corona-maatregelen te voldoen. Daarom is besloten de muziekavond voor onbepaalde tijd uit te stellen. We vinden dit erg vervelend, want we weten dat er veel mensen naar uitkijken. Er is een sterke wens om met enkele personen iets moois neer te zetten voor de gemeente. Toch is er besloten om dit nu niet te doen. Opgemerkt is dat de vrijheden voor de kerk betrekking hebben op ‘het belijden van de godsdienst’. Dat betreft voornamelijk de erediensten op zondag. Voor doordeweekse activiteiten gelden daarom strengere regels.

Verplicht: activiteiten melden bij de kerkvoogdij
Wij herhalen de oproep dat activiteiten in het kerkgebouw alleen zijn toegestaan nadat ze bij de kerkvoogdij zijn gemeld. Alleen als we een goed beeld hebben van het gebruik van het kerkgebouw kunnen we versoepelingen overwegen.

Geef de nieuwsbrief door
Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid en bereikt daarom niet standaard alle gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die geen email hebben? Wilt u dan de nieuwsbrief uitprinten en doorgeven? Zo helpen we elkaar.

Tot slot
We wachten vol spanning op de uiteindelijke beslissing van kandidaat Van der Meer. Daarnaast is het fijn om eindelijk eens een versoepeling te kunnen aankondigen van de Corona-maatregelen. Toch is de pandemie nog lang niet voorbij. We eindigen deze nieuwsbrief daarom met het slot van een gebed van Augustinus (ongeveer 1600 jaar geleden):

Zegen genadig de middelen, die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen die niet meer genezen zullen. O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost uit het verderf – door Jezus Christus onze Heere, Amen”.

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst.

 

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022