• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 3 december

03 december 2021

Nieuwsupdate

Schoonrewoerd, 3 december 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Heel veel dingen zijn ongewis. Dat is altijd al zo geweest, maar het lijkt door alle verwikkelingen rondom corona nog veel meer te zijn. Wat is het gemakkelijk om in dat alles eigen wegen te gaan. Maar: "Hij, die zijn eigen weg wil gaan, ziet dwaallicht vaak voor sterren aan, en, gaat hij op dat schijnsel door, dan dwaalt hij licht van 't rechte spoor". Wat is het dan nodig onze ogen op de Heere gericht te houden, dan mag het zijn: "Hij, Die ons leidt door 't aardse dal, die nimmer ons verlaten zal, heeft Zijne liefd' en trouw verpand voor onze komst in 't Vaderland."

De regering heeft op vrijdag 26 November een aantal aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het doel hiervan is het reduceren van het aantal contactmomenten per dag. De meest in het oog springende maatregel is de avond-lockdown waarbij vanaf 17:00 uur op essentiële winkels na alles gesloten is. Deze maatregel raakt ook het kerkelijke en gemeentelijke leven.  De volgende besluiten zijn genomen voor de periode tot 19 december en liggen grotendeels in lijn met adviezen van het CIO en het landelijk bureau HHK.

Kerkdiensten D.V. Zondag 5 en 12 december
Er zullen geen uitnodigingen verstuurd worden voor de avonddiensten op D.V. zondag 5 december en zondag 12 december. Alleen personen die een taak hebben zullen aanwezig zijn. Voor de ochtenddiensten zal het aantal uitnodigingen niet worden aangepast.

Kerkdiensten D.V. Zondag 19 december
Dit betreft diensten waar het sacrament van het Heilig Avondmaal zal worden bediend. Als de maatregelen worden verlengd zal er nog een besluit genomen worden over het aantal uitnodigingen voor de avonddienst.
Winterwerk
De Catechisaties zullen doorgang vinden. Voor alle overige doordeweekse activiteiten geldt dat deze fysiek geen doorgang mogen vinden. Waar mogelijk wordt overgegaan tot digitaal uitzenden.

Digitaal uitzenden
Voor het digitaal uitzenden van een activiteit kunt u contact opnemen met onze technisch beheerder Sjon Sterk.  

Censura Morum en bezinningsuur D.V. donderdag 16 december
Censura Morum zal fysiek plaatsvinden waarna het bezinningsuur digitaal zal worden uitgezonden.

Preekbespreking D.V. Zondag 5 December kinderen 12-
Als u niet bent uitgenodigd voor de ochtenddienst dan is er wel de gelegenheid voor uw kind(eren) 12- om aanwezig te zijn in de ochtenddienst omdat kinderen <13 jaar niet meetellen in het aantal uitnodigingen.
Gelieve aan de clubleiding van groep 5/6 of groep 7/8 door te geven als u als ouder niet bent uitgenodigd via Kerktijd.nl, maar uw kind(eren) wel aanwezig zal (zullen) zijn in de ochtenddienst en de preekbespreking. De clubleiding zal deze ochtend aanwezig zijn.

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven zullen”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022