• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 26 oktober 2021

26 oktober 2021

Nieuwsupdate van kerkraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 26 Oktober 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Geef elkaar de ruimte

In onze regio en ons dorp zien we het aantal besmettingen flink oplopen. Tot en met afgelopen zondag is met het aantal uitnodigingen voor de kerkdiensten rekening gehouden om tussen de bezette banken een bank vrij te kunnen houden. De 1,5 meter maatregel werd in de bank niet meer toegepast.

We roepen de gemeente op om de komende periode extra alert te zijn tijdens de kerkdiensten en de doordeweekse activiteiten met betrekking tot de onderlinge afstand en het zich houden aan de basisregels. Geef elkaar de ruimte.
Voor de aankomende kerkdiensten zal dit betekenen dat het aantal uitnodigingen verlaagd wordt voor zolang dit nodig is. In de uitnodiging die vanuit Kerktijd.nl wordt verstuurd, ziet u het aantal personen staan die tijdens de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Dit naast “het personeel” en de kinderen < 13 jaar.

Het plaatsingsteam (Commissie Bijstand en Advies) zal toezien dat er meer ruimte gehouden wordt tussen de gemeenteleden in de kerkzaal. Er zal eerder gebruik worden gemaakt van de stoelen op de galerij. 

Basisregels, omdat het corona virus niet weg is.

Handen ontsmetten, geen handen schudden, hoesten in en niezen in elleboog
Thuisblijven en testen bij klachten
Basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.

Voor alle data en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven zullen”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022