• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 25 juni

25 juni 2021

Update van kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 25 Juni 2021 

Beste gemeenteleden, 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.  

In ons hele leven moeten we veel wachten, zeker in een dicht bevolkt land als Nederland. Je staat in de file, je zit in de wachtkamer, in de winkel en zelfs in de kerk. Wachten tot je weer aan de beurt bent om naar de kerk te gaan. We zijn dankbaar en blij dat het aantal omhoog mag. U wordt sneller uitgenodigd door kerktijd. Door kerktijd een website?? Nee…, u krijgt persoonlijk een uitnodiging van God, jouw Schepper. Hij wil je ontmoeten. Hij dwingt je niet, Hij nodigt je welmeenend uit. Een uitnodiging van zo’n hoge instantie daar hoort ook een verantwoording bij. Doe niet zoals de dwaze maagden in de gelijkenis. Bid daarom om olie in je lamp om te branden van verlangen om Jezus te ontmoeten. Give me oil in my lamp, I pray. 

Beroepingswerk
Graag hadden we u als gemeente zelf op de hoogte gebracht, maar door een foutje van het kerkelijk bureau heeft u wellicht al gehoord of gelezen dat we weer een beroep gaan uitbrengen. Op de vergadering van 24 juni heeft de kerkenraad het besluit genomen om vanuit de Hersteld Hervormde gemeente van Schoonrewoerd een beroep uit te brengen op dominee A. Meuleman te Lunteren. 

Dit beroep zal ingaan op 26 juni. De beslissingsdatum is D.V. 17 juli. Denkt u aan Ds. Meuleman, zijn gezin en onze gemeente en bidt u mee om Zijn zegen?

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
Vanaf zaterdag 26 juni geldt voor ruimtes waar mensen een vaste zitplaats hebben dat er een plek aangewezen moet worden op 1,5 meter afstand. Registratie en triage blijven verplicht. Door het wekelijks verhogen van het aantal uitnodigingen waarbij kinderen jonger dan 13 jaar niet worden meegerekend zal bepaald worden welk maximaal aantal uitnodigingen mogelijk is in onze kerkzaal in een ochtend- en avonddienst. 

Zingen
Vanaf zondag 27 juni zal de samenzang weer zijn toegestaan. Hiermee volgen we het vervallen van het zangadvies van de overheid vanaf zaterdag 26 juni. Zolang er een deel van de gemeente thuis meekijkt zingen we met voorzangers zodat het goed verstaanbaar is. 

Mondkapjesplicht
Vanaf zondag 27 juni is het dragen van een mondkapje geen dringend advies meer. Hiermee volgen we het grotendeels vervallen van de mondkapjesplicht vanaf zaterdag 26 juni van de overheid. Wanneer u het prettig vindt om wel een mondkapje te gebruiken bent u daar vrij in. 

Stemmingsvergadering
Op woensdag 7 juli zal de stemmingsvergadering fysiek plaatsvinden in de kerkzaal. Voor verdere aanwijzingen zie kerkbode. 

Heilig Avondmaal
Zondag 4 juli zal er om 09:00 uur en om 11:30 uur een kerkdienst zijn waarin bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden. Om 18:30u is het nabetrachting Heilig Avondmaal. Door de versoepelingen in aantallen is het mogelijk om belijdende gemeenteleden die geen uitnodiging hebben ontvangen voor zondag 30 mei en ingeschreven staan in Kerktijd.nl voor zondag 4 juli in 2 diensten uit te nodigen. In eerdere aankondigingen waren dit nog 3 diensten.

Wanneer u verwacht een uitnodiging te ontvangen door Kerktijd.nl voor zondag 4 Juli om 09:00 uur of 11:30 uur en u op uiterlijk donderdag 1 juli nog geen uitnodiging heeft ontvangen dan graag telefonisch contact opnemen met kerkvoogd Gert Jan van Dijk (tel.
06-46498722).

Woensdag 30 juni is er van 19:30 tot 20:00u censura morum. 

Het breken van het brood en het vergieten van de wijn zal met ingezoomde camera te zien zijn. Gemeenteleden die aangaan zullen niet in beeld komen.  

Oppas
Op zondag 4 juli zal er om 09:00 uur en 11:30 uur oppas aanwezig zijn. 

Kerktijd.nl
Het is mogelijk om uw afwezigheid door vakantie zelf in te stellen in Kerktijd.nl. Hiermee voorkomt u dat bij een uitnodiging uw plaats(en) onbezet blijft. De tijd om te reageren op een uitnodiging is 24 uur. Dit betekent dat als u niet tijdig heeft gereageerd, uw uitnodiging komt te vervallen en er een nieuwe uitnodiging door Kerktijd.nl verstuurd wordt. 

Als u nog niet bent ingeschreven in ons uitnodigingssysteem Kerktijd.nl en u wilt graag weer de kerkdienst bijwonen dan kun u dit doorgeven aan kerkvoogd Louis Rietveld (tel. 0345-641372). 

Als er geen e-mailadres in Kerktijd.nl is vermeld, wordt u gebeld als Kerktijd.nl u heeft uitgenodigd voor een kerkdienst. Voor alle vragen en/of opmerkingen over Kerktijd.nl kunt u contact opnemen met kerkvoogd Louis Rietveld. Door vakantie van kerkvoogd Louis Rietveld zal kerkvoogd Gertjan van Dijk zijn taken waarnemen betreffende kerktijd.nl tot zaterdag 10 Juli.  

Uitnodigingen niet-gemeenteleden
Nu de vakantie periode aanstaande is en door versoepelingen het aantal kerkgangers wordt verhoogd, willen we vanaf week 29 t/m week 34 (19 juli t/m 29 augustus) ook niet-gemeenteleden weer de mogelijkheid geven een dienst bij te wonen. Hiervoor kunt u zich (laten) aanmelden bij kerkvoogd Louis Rietveld.

Geef de nieuwsbrief door
Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid en bereikt daarom niet standaard alle gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die geen email hebben? Wilt u dan de nieuwsbrief uitprinten en doorgeven? Zo helpen we elkaar. 

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”. 

Gods zegen toegewenst, 

Uw kerkenraad en kerkvoogdij 

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022