• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 24 februari

24 februari 2022

Nieuwsupdate van kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 24 februari 2022

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u voorlopig de laatste nieuwsbrief m.b.t. de Covid-19 pandemie van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Kerkdiensten 

Met ingang van vrijdag 25 februari is het merendeel van de beperkende maatregelen opgeheven. We kunnen als gemeente vanaf zondag 27 februari weer samenkomen zoals we dat deden vóór de coronatijd. De uitnodigingen via Kerktijd.nl vervallen. Iedereen is welkom in de kerk.

Er kan weer gebruik worden gemaakt van de kapstokken. Ook de crèche -indeling zal weer in 2 groepen zijn.

Parkeren

Het parkeerterrein zal ten tijde van de erediensten weer volledig benut worden. Ook de rijstroken zullen, indien nodig, gebruikt worden als parkeerplaats. De leden van de commissie van bijstand en advies zullen u een parkeerplek wijzen. Indien uw auto geparkeerd staat op een rijstrook, verzoeken we u de parkeerplaats na de dienst zo spoedig mogelijk te verlaten. Als u uw auto parkeert in de wijk, verwachten we dat u zich houdt aan de algemene parkeerregels door uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken.

1,5 meter

Rechts achterin de kerk zijn er een aantal banken gereserveerd voor gemeenteleden die toch de 1,5 m afstand willen handhaven. Het is dan na de dienst mogelijk om “als eersten” de kerk te verlaten. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u dit bij binnenkomst aangeven bij de koster.

Heilig Avondmaal

D.V. zondag 6 maart zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. Gemeenteleden die deel willen nemen en 1,5 m afstand willen bewaren wordt gevraagd dit door te geven aan ouderling W. Overkamp. (0345-506350 of wimenmariekeoverkamp@gmail.com). De bediening van het Heilig Avondmaal zal niet in beeld zijn.

We wensen u en jullie het verlangen toe vanuit Psalm 84. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen….

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022