• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 23 september

23 september 2021

Informatie van kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 23 September 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

31 december 2019 werd de uitbraak van een nieuwe longontsteking met onbekende oorzaak bevestigd in Wuhan, in China. 22 februari 2020 werden de eerste twee sterfgevallen gemeld in Europa, in Italië. Er wordt gesproken over de meest verwoestende pandemie uit de 21e eeuw. We zijn dankbaar en blij dat we als kerkvoogdij en kerkenraad meer verruiming  kunnen aankondigen. Maar het virus is niet weg en kan zomaar toeslaan. We moeten dus alert blijven. Aan de ene kant 100% onze verantwoording nemen en aan de andere kant zijn we 100% van Hem afhankelijk.

De HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. Van toen af is Uw troon bevestigd, gij zijt van eeuwigheid af. Ps 93.

Geef elkaar de ruimte
Vanaf zaterdag 25 september voert de rijksoverheid opnieuw versoepelingen door m.b.t. de covid-19 maatregelen. Het advies van de CIO aan de aangesloten 31 kerkgenootschappen, waaronder de HHK, bevat het aandachtspunt dat voor kerkdiensten geldt dat de verplichte 1,5 meter maatregel komt te vervallen, maar dat het advies blijft  “zorg voor gepaste afstand”.  Het CIO adviseert met nadruk om aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen.

Deze adviezen overwegende is er besloten om de 1,5 meter afstand in de bank niet meer te laten gelden maar dat er nog wel een bank vrij wordt gehouden tussen de banken en op de galerij een rij stoelen vrij wordt gehouden tussen de rijen.

Bij binnenkomst in de kerkzaal is het mogelijk aan het plaatsingsteam (commissie bijstand en advies) door te geven om in de bank of in de rij op de galerij extra ruimte te krijgen. Afhankelijk van het aantal verzoeken voor extra ruimte zal het aantal uitnodigingen voor volgende kerkdiensten aangepast worden.

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten

Het aantal uitnodigingen zal komende zondag met 30 worden verhoogd waarbij kinderen jonger dan 13 jaar niet worden meegerekend.

Houd u hiermee rekening als u wilt voorkomen om een plek op de galerij aangewezen te krijgen door tijdig aanwezig te zijn.

Met het verhogen van het aantal uitnodigingen wordt u minimaal 1x per zondag door Kerktijd.nl uitgenodigd als u zich in Kerktijd.nl opgegeven heeft voor de “morgendienst” en “avonddienst”.

Oppas
Door het huidige uitnodigingsbeleid zal de oppas uit 1 groep blijven bestaan.

Registratie en gezondheidscheck
Registratie bij binnenkomst en de gezondheidscheck komen te vervallen.

Bij een bron- en contact onderzoek i.v.m. COVID-19 besmetting zal de lijst met uitnodigingen worden gebruikt.

Basisregels, omdat het corona virus niet weg is.

  • Handen ontsmetten, geen handen schudden, hoesten en niezen in elleboog
  • Thuisblijven en testen bij klachten
  • Basisregel “verplicht 1,5 meter afstand houden” verandert in een dringend advies om gepaste afstand te houden.

Kerktijd.nl.
De tijd om te reageren op een uitnodiging is 24 uur. Dit betekent als u niet tijdig heeft gereageerd uw uitnodiging komt te vervallen en er een nieuwe uitnodiging door “Kerktijd.nl” verstuurd zal worden.
Als u nog niet bent ingeschreven in ons uitnodiging systeem “Kerktijd.nl” en u wilt graag weer de kerkdienst bijwonen dan kun u dit doorgeven aan kerkvoogd Louis Rietveld (tel. 0345-641372).

Als er geen e-mail adres in “Kerktijd.nl” is vermeld zult u worden gebeld als “Kerktijd.nl” u heeft uitgenodigd voor een kerkdienst.

Voor alle vragen en/of opmerkingen over “Kerktijd.nl” kunt u contact opnemen met kerkvoogd Louis Rietveld.

Geef de nieuwsbrief door
Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid en bereikt daarom niet standaard alle gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die geen email hebben? Wilt u dan de nieuwsbrief uitprinten en doorgeven? Zo helpen we elkaar.

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022