• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 22 mei

22 mei 2021

Nieuws van de kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 22 mei 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Jezus heeft de opdracht aan de discipelen, en daarmee aan Zijn Kerk, gegeven om het Heilig Avondmaal te vieren tot Zijn gedachtenis. Waar denken we dan aan? We gedenken niet alleen, maar verkondigen de dood des Heeren. Het lijden en sterven van Jezus, de Zoon van God is zo fundamenteel dat we er blijvend aan herinnerd moeten worden. Het zit zo in de mens om iets zelf te doen maar het is, Ik voor u…Hij nam onze zonden en schuld op Zich, Hij leed in onze plaats. We zijn dankbaar en blij maar ook verwonderd dat we dat weer als gemeente kunnen vieren. Tot versterking van ons geloof. Doe dat tot Mijn gedachtenis…

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten
Vanaf zondag 23 Mei wordt het aantal uitnodigingen verhoogd naar 40 waarbij kinderen jonger dan <13 jaar niet worden meegerekend. Hiermee volgen we de actuele richtlijnen van routekaart kerken van het CIO en/of landelijk bureau HHK welke zijn gekoppeld aan het corona dashboard van het RIVM.
Bij aanpassing risiconiveau (zeer ernstig, ernstig, zorgelijk, waakzaam) door het RIVM zal ons uitnodigingsbeleid opnieuw worden aangepast.

Heilig Avondmaal
Op zondag 30 Mei en 4 Juli zal er om 09:00, 11:15 en 18:30 uur een kerkdienst zijn waarin de bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden. 27 mei is er om 19:30 uur censura morum in de kerk en aansluitend om 20:00 uur zal het bezinningsuur uitsluitend digitaal te volgen zijn. 30-6 om 19:30 uur is er ook censura morum. De nabetrachting Heilig Avondmaal is 11 juli in de morgendienst.
Door in totaal 6 kerkdiensten waarin het sacrament van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden, is het mogelijk om met Kerktijd.nl de gehele gemeente minimaal één keer uit te nodigen voor een kerkdienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden bediend.
Als u bent ingeschreven bij Kerktijd.nl zal u een uitnodiging krijgen via het uitnodigingssysteem voor één van de kerkdiensten. Als U nog niet bent ingeschreven bij Kerktijd.nl en graag voor een kerkdienst op zondag 4 juli uitgenodigd wilt worden dan kunt U hiervoor telefonisch contact opnemen met kerkvoogd dhr. Louis Rietveld (tel. 0345 641372) of bij geen gehoor dhr. Gertjan van Dijk (tel.0345 848159).
Door de hygiëne maatregelen zal het niet mogelijk zijn dat de wijnbeker wordt doorgegeven. Bij het aangaan zal het stukje brood en het glaasje met wijn klaar staan. Het moment van gebruik tot Zijn gedachte zal door de dominee worden aangegeven.
Het breken van het brood en het vergieten van de wijn zal met ingezoomde camera te zien zijn. Gemeenteleden die aangaan zullen niet in beeld komen.
Bij het verplaatsen in de kerkzaal, naar en van de tafel, dragen we een mondkapje.

Oppas
Op zondag 30 mei en 4 juli zal er om 09:00 en 11:15 uur zal er kinderoppas aanwezig zijn.

Kerktijd.nl.
Als u nog niet bent ingeschreven in ons uitnodiging systeem “Kerktijd.nl” en u wilt graag weer de kerkdienst bijwonen dan kun u dit doorgeven aan Kerkvoogd dhr. Louis Rietveld (tel. 0345 641372) of bij geen gehoor dhr. Gertjan van Dijk (tel.0345 848159).

Als er geen e-mail adres in “Kerktijd.nl” is vermeld, zult U worden gebeld als “Kerktijd.nl” U heeft uitgenodigd voor een kerkdienst.

Voor alle vragen en/of opmerkingen over “Kerktijd.nl” kunt u contact opnemen met Kerkvoogd Louis Rietveld.

Geef de nieuwsbrief door
Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid en bereikt daarom niet standaard alle gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die geen emailadres hebben? Wilt u dan de nieuwsbrief uitprinten en doorgeven? Zo helpen we elkaar.

Voor alle data en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022