• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 22 januari

22 januari 2022

Nieuws update van kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 22 januari 2022

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Corona en coronamaatregelen roepen veel (tegengestelde) reacties op. Een anonieme dichter dicht onder andere het volgende:

Gaat het ons werkelijk om Gods rechten,
Is het ons te doen om Zijn eer en lieve Naam?
Of met al onze vurige ijver saâm,
Zijn we heimelijk onze eigen zaak aan het beslechten…?

We willen de zaak duiden, geven er woorden aan,
Terwijl veel bidvertrekken leeg staan.
We worden zoet gehouden met voor of tegen,
En die onderlinge verdeeldheid komt satan zeer gelegen…

Ik word geschud, ik weet het niet meer.
“Zend ons Uw licht en waarheid keer op keer.
Geef overheid en kerkbestuur wijsheid en krachten,
Laten wij het toch alleen van U verwachten!”

De regering heeft op vrijdag 14 Januari een persconferentie gehouden en voor dinsdag 25 Januari is de volgende persconferentie gepland. Nu de besmettingen met de omikronvariant sterk oplopen maar de ziekte milder verloopt zijn er versoepelingen aangekondigd. Of er wijzigingen in onze besluiten worden genomen, wordt bepaald door de aanvullende adviezen die komen van de landelijke HHK en/of het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Naar aanleiding hiervan zijn de volgende besluiten genomen.

Kerkdiensten 
Ochtenddiensten:
Aantal uitnodigingen in Kerktijd.nl is aangepast naar 100 waarbij kinderen < 13 jaar niet worden meegerekend en ook exclusief het personeel.
Avonddiensten:
Aantal uitnodigingen in Kerktijd.nl is aangepast naar 110 waarbij kinderen < 13 jaar niet worden meegerekend en ook exclusief het personeel.

Samenzang:
In ons kerkgebouw is er de mogelijkheid om tijdens de samenzang heel goed te ventileren. De kerkvoogdij heeft berekend dat de kans op een besmetting hierdoor laag wordt ingeschat. Aanvullende maatregelen worden hierbij niet nodig geacht.

Doordeweekse reguliere activiteiten:
Deze kunnen weer worden gehouden in het kerkgebouw. De volwassenenkring van 26 januari zal nog on-line plaatsvinden.

Doordeweekse niet reguliere activiteiten:
Als er de wens is om tussentijdse activiteiten te laten plaatsvinden in het kerkgebouw die niet in de kerkbode hebben gestaan, dan wordt verzocht om hiervoor contact op te nemen met kerkvoogd Louis Rietveld.
Op deze manier houden we de agenda op de website actueel en weten onze beheerders en kosters wanneer er activiteiten plaatsvinden en indien nodig kan technisch beheer aanwezig zijn tijdens de activiteit of voorbereidingen treffen.

Mondkapjes:
Dringend advies om bij verplaatsing in het kerkgebouw mondkapjes te dragen.
Het zal kunnen voorkomen dat een dominee bij de aanvang van de kerkdienst geen mondkapje draagt, omdat anders de headset van de microfoon kan losraken.

Doorstroming hoofdingang:
Zorg voor een goede doorstroming bij het verlaten van de kerkdienst. Geef elkaar de gelegenheid om in het kerkgebouw en bij de uitgang minimaal de 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Presentielijst:
Bij binnenkomst zal een presentielijst worden afgetekend en houd u rekening met de gezondheidscheck (triage).

Kerktijd.nl:
Tot zaterdag 18:00 zal Kerktijd.nl blijven uitnodigen als er nog (weer) plaatsen vrij zijn. Als u eerder de uitnodiging hebt geaccepteerd en het aantal wordt toch verminderd door bijvoorbeeld gezondheidsklachten, pas dit dan tijdig aan, zodat weer andere gemeenteleden door Kerktijd.nl kunnen worden uitgenodigd. Hiermee zorgen we er met elkaar voor dat het aantal aanwezigen volgens de uitnodigingen ook aanwezig zullen zijn in de betreffende kerkdienst.

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022