• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 22 december

22 december 2021

Nieuwsbrief van kerkenraad en kerkvoogdij

Schoonrewoerd, 22 December 2021

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Koud zijn of heet, daar gaat het om zegt Johannes in Openbaring (3:15). Lauw zijn is gevaarlijk: dan zal Ik u uit mijn mond spuwen. Wanneer ben je lauw? Als je zegt: Ik ben rijk, steeds rijker geworden en heb aan geen ding gebrek (Openb. 3:17). Rijk zijn dat is als we niet meer vragen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Zou dat niet één van Gods redenen kunnen zijn dat we nog steeds midden in een coronacrisis zitten, dat we knielen voor het Kind van Bethlehem en Hem alle eer, lof en aanbidding brengen? 

De regering heeft op zaterdag 18 December een extra persconferentie gehouden waarbij de avond Lock down vanaf zondag 19 December 17:00 uur is aangepast naar een 24/7 Lock down. Om hiermee de te verwachten nieuwe golf aan besmettingen door de omikronvariant over een langere periode te spreiden en hiermee de druk op de ziekenhuizen te verlagen. Deze maatregel raakt opnieuw het kerkelijke en gemeentelijke leven vooral in deze periode van verwachting en gedenken.  De volgende besluiten zijn genomen voor de periode tot en met zondag 9 Januari en is een afweging van de gegeven adviezen door het CIO, landelijk bureau HHK en B&W Vijfheerenlanden.

Kerkdiensten D.V. Zaterdag 25 december – eerste kerstdag
Ochtenddienst:
Aantal uitnodigen kerktijd.nl op 50 waarbij kinderen < 13 niet worden meegerekend exclusief personeel.
Middagdienst, kerstviering jeugd:
Geen uitnodigen via kerktijd.nl. De Jeugdclubs, jeugdraad en club parel met hun begeleiding worden uitgenodigd.

Kerkdiensten D.V. Zondag 26 december – tweede kerstdag
Ochtend en middagdienst:
Aantal uitnodigen kerktijd.nl op 50 waarbij kinderen < 13 niet worden meegerekend exclusief personeel.

Kerkdienst D.V. Vrijdag 31 december – Oudjaarsavond
Middagdienst:
Nabestaanden van gemeenteleden die zijn overleden worden uitgenodigd.
Beperkt aantal uitnodigingen via kerktijd.nl.

Kerkdienst D.V. Zaterdag 1 Januari – Nieuwjaarsdag
Ochtenddienst:
Aantal uitnodigen kerktijd.nl op 50 waarbij kinderen < 13 niet worden meegerekend exclusief personeel. Het gebruikelijke nieuwjaarswensen in de hal van kerkgebouw na de dienst komt te vervallen.

Kerkdienst D.V. Zondag 2 Januari
Ochtend en middagdienst:
Aantal uitnodigen kerktijd.nl op 50 waarbij kinderen < 13 niet worden meegerekend exclusief personeel.

Kerkdienst D.V. Zondag 9 Januari
Ochtenddienst:
Aantal uitnodigen kerktijd.nl op 50 waarbij kinderen < 13 niet worden meegerekend exclusief personeel.
Middagdienst, (her)bevestiging ambtsdragers:
Familie ambtsdragers ontvangen uitnodiging. Beperkt aantal uitnodigingen via kerktijd.nl.

Kerstviering Jeugd
Het is door het beperkt aantal uitnodigingen niet mogelijk de kinderen van groep 1 t/m 4 met hun ouder(s) uit te nodigen voor de kerstviering van de jeugd d.v. zaterdag 25 december. Er zal tijdens de viering extra aandacht gegeven worden als jullie de uitzending thuis volgen en onderstaand lied zal gezongen worden, zing je thuis mee!

Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt.
Ga je mee op zoek naar het Koningskind?
Want wie zoekt, die vindt!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster!
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver,
kijk daar is de ster!
We hebben die ster, daar in het westen gezien.
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien.
Er is een Kind geboren, een Kind als nooit tevoren.
Een heel bijzonder Koningskind misschien…
Ga je mee op zoek… tralalala…
Want wie zoekt, die vindt! (3x)

Oppas
Bij middagdiensten zal er oppas aanwezig zijn.

Middagdiensten
Nu er geen avond Lock down meer geldt is ook het doel van de middagdienst komen te vervallen. Door alle gemaakte afspraken omtrent middagdiensten zullen er tot en met d.v. zondag 9 januari geen diensten meer worden verschoven.

Winterwerk
Voor alle overige doordeweekse activiteiten geldt dat deze fysiek geen doorgang mogen vinden zolang de scholen nog gesloten blijven. Waar mogelijk wordt overgegaan tot digitaal uitzenden. Noodzakelijke vergaderingen in het kerkgebouw zijn toegestaan.

Gebruik kerkgebouw
Als er een niet reguliere activiteit plaatsvindt in ons kerkgebouw dan zal voor toestemming hiervoor contact opgenomen moeten worden met dhr. Louis Rietveld (kerkvoogdij). Op deze manier houden we de agenda op de website actueel en weten onze beheerders en kosters wanneer er activiteiten plaatsvinden en indien nodig kan technisch beheer aanwezig zijn tijdens de activiteit of voorbereidingen treffen.

Digitaal uitzenden
Voor het digitaal uitzenden van een activiteit en/of het gebruik maken van technische middelen in het kerkgebouw kunt u contact opnemen met onze technisch beheerder Sjon Sterk.  

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022