• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 18 november

18 november 2021

Nieuwsupdate corona

Beste gemeenteleden,

Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.

Paulus schrijft zo helder en duidelijk over het gehoorzamen van de overheid in Romeinen 13. Dat dachten we in ieder geval, zolang er geen vuiltje aan de lucht was. Maar nu we steeds weer voor nieuwe en scherpere maatregelen komen te staan, krijgt die gehoorzaamheid toch wel een wat andere invulling. Dan gaan we erachter komen dat ook dat niet iets is wat vanzelf gaat en dat we precies dát moeten doen wat Paulus aan het einde van dat hoofdstuk schrijft (en anders gaat het nooit goed komen): “doet aan de Heere Jezus Christus”. Als we zo naar de wereld om ons heen mogen kijken dan komt het tóch goed. 

De kerkenraad en de kerkvoogdij vinden het heel vervelend dat de Coronamaatregelen in het kerkgebouw weer moeten worden aangescherpt.

Afgelopen vrijdag 12 november 2021 heeft het Kabinet weer een persconferentie gehouden waarin duidelijk werd dat het met aantal besmettingen door het Covid19 virus en de hierdoor ontstane stijging van het aantal ziekenhuisopnames niet goed gaat. De kerkenraad en de kerkvoogdij hebben naar aanleiding van het bovenstaande overleg gehad en het volgende besloten: Voor de aankomende kerkdiensten zal dit betekenen dat het aantal uitnodigingen verlaagd wordt voor zolang dit nodig is. Voor de ochtenddienst zullen er 90 personen en voor de avonddienst 100 personen worden uitgenodigd. In de uitnodiging die vanuit Kerktijd.nl wordt verstuurd, ziet u het exacte aantal personen staan die tijdens de kerkdienst aanwezig kunnen zijn. Dit naast “het personeel” en de kinderen < 13 jaar.

Verder roepen we iedereen op om tijdens de diensten ingetogen te zingen. Er zal tijdens de dienst goede aandacht zijn voor een optimale ventilatie.

 • Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.
 • Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD. 
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. 
 • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Heeft uw huisgenoot corona? Dan moet u zelf ook in quarantaine, ongeacht of u gevaccineerd bent.  
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst totdat u in de kerkbank zit. Als u een mondkapje draagt, beschermt u vooral de mensen om u heen. Als zij een mondkapje dragen, beschermen ze u. Het dragen van een mondkapje geldt ook voor kinderen vanaf 13 jaar.
 • Kom ruim op tijd naar de kerk. Dit om opstoppingen voor de ingang te voorkomen. Voordat u de kerkzaal kunt binnengaan wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren.
 • Bij de ingang van de kerkzaal zult u worden opgewacht en naar uw plaats worden begeleid.
 • Houd 1,5 meter afstand in en rond de kerk, ook tijdens het wachten. Doe het niet alleen voor uzelf, maar zeker voor de ander.
 • De bezoekers volgen de aanwijzingen van de Commissie van Bijstand en Advies.
 • Pastorale eenheden blijven en zitten bij elkaar.
 • Verplaatsingen binnen het kerkgebouw graag tot een minimum beperken.
 • Toiletbezoek kan alleen in noodgevallen.
 • Na de dienst wordt u begeleid om de kerkzaal te verlaten. Denk aan de 1,5 meter.
 • Er vinden geen sociale ontmoetingen plaats in en rondom het kerkgebouw.
 • Kapstokken mogen niet worden gebruikt om de doorstroom te bevorderen.
 • Er worden geen versnaperingen gedeeld.

Nogmaals de kerkenraad en de kerkvoogdij vinden het heel vervelend dat de Coronamaatregelen in het kerkgebouw weer moeten worden aangescherpt, maar we willen de overheid gehoorzamen en u veiligheid bieden.

We doen een moreel beroep op iedereen om de richtlijnen zeer zorgvuldig na te leven, daarin verantwoordelijkheid te nemen en elkaar daarop ook op aan te spreken.

Voor alle data en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven zullen”.

Gods zegen toegewenst,

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

 • © hersteld hervormde kerk 2022