• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Nieuwsbrief 10 juli

10 juli 2021

Update van kerkenraad en kerkvoogdij

Beste gemeenteleden, 

Hierbij ontvangt u weer een nieuwsbrief van uw kerkenraad en kerkvoogdij.  

Een nieuwsbief met positief nieuws. We kunnen verder opschalen, weer zingen en kennismaken met de beroepen predikant. Paulus geeft in Rom 12:12 drie dingen aan om in tegenspoed ter hand te nemen. 

Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.  

Je verblijden in de hoop die een christen kenmerkt is dat je weet dat hij regeert en bezig is om Zijn plan uit te voeren. Dwars door alles heen. Geduldig zijn als het tegenzit. Dat kunnen omstandigheden zijn maar ook gemeenteleden. Eerlijk is eerlijk, ik ben er al snel klaar mee…, beschamend. Volharden in het gebed. Als het goed is kenmerkt het lichaam van Christus zich door het gebed. 

Onze Vader die in de hemel is, laat Uw naam, door mij heen, worden geheiligd. Laat Uw koninkrijk, door mij heen, komen. Laat U wil, door mij heen, worden gedaan…. 

Uitnodigingsbeleid kerkdiensten 
Het aantal uitnodigingen zal komende zondag verder worden verhoogd tot een aantal waarbij de 1,5 meter afstand kan worden nageleefd. Met het verhogen van de aantallen gaat er gebruik worden gemaakt van de galerij. Mocht u hier niet willen zitten, dan adviseren wij u om op tijd te komen. Bij het verlaten van de kerk zal er extra aandacht zijn voor het handhaven van de 1,5 meter afstand. Helpt u ons hierbij? 

Zingen 
Vanaf zondag 11 juli zullen er geen voorzangers meer zijn.  

Kennismaking ds. Meuleman  
Op donderdag 15 juli zal ds. Meuleman met zijn familie kennis maken met de gemeente.  

U bent in de gelegenheid kennis te maken met ds. Meuleman in een samenkomst in de kerkzaal die begint om 19:30 en zal duren tot 20:30. Hierna is er nog gelegenheid om ds. Meuleman en zijn familie persoonlijk te spreken. 

Vooraf reserveren is niet nodig, bij binnenkomst zal triage en registratie plaatsvinden.
De samenkomst zal live worden uitgezonden op Kerkdienstgemist.nl en Kerkomroep.nl.

Kerktijd.nl
Het is mogelijk om uw afwezigheid door vakantie zelf in te stellen in Kerktijd.nl. Hiermee voorkomt u dat bij een uitnodiging uw plaats(en) onbezet blijft.
De tijd om te reageren op een uitnodiging is 24 uur. Als u niet op tijd reageert, komt uw uitnodiging te vervallen en wordt iemand anders in uw plaats uitgenodigd. Met deze kortere reactietermijn hopen we er voor te zorgen dat de diensten sneller vol zijn.

Als u nog niet bent ingeschreven in ons uitnodiging systeem Kerktijd.nl en u wilt graag weer de kerkdienst bijwonen, dan kun u dit doorgeven aan kerkvoogd Louis Rietveld (tel. 641372).  

Als er geen e-mailadres in Kerktijd.nl is vermeld, wordt u gebeld als Kerktijd.nl u heeft uitgenodigd voor een kerkdienst. Voor alle vragen en/of opmerkingen over Kerktijd.nl kunt u contact opnemen met kerkvoogd Louis Rietveld. 

Uitnodigingen niet-gemeenteleden
Nu de vakantieperiode aanstaande is en door versoepelingen het aantal kerkgangers wordt verhoogd, willen we vanaf week 29 t/m week 34 (19 juli t/m 29 augustus) ook niet-gemeenteleden weer de mogelijkheid geven een dienst bij te wonen. Hiervoor kunt u zich (laten) aanmelden bij kerkvoogd Louis Rietveld. 

Geef de nieuwsbrief door
Deze nieuwsbrief wordt per email verspreid en bereikt daarom niet standaard alle gemeenteleden. Kent u gemeenteleden die geen email hebben? Wilt u dan de nieuwsbrief uitprinten en doorgeven? Zo helpen we elkaar. 

Voor alle datums en gebeurtenissen in de toekomst gelden de woorden vanuit Jacobus 4:15 “Indien de Heere wil en wij leven”. 

Gods zegen toegewenst, 

Uw kerkenraad en kerkvoogdij

Agenda

Contact

Afbeeldingsresultaat voor typing

Locatie

  • © hersteld hervormde kerk 2022