• " Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid. " Zach 13:1

Meer over Informatie

Muziekavond met gasten

04 oktober 2019

Dit najaar willen we graag weer een muziekavond houden. Goed om de datum alvast te reserveren in (jo)uw agenda: 4 oktober

Net als de vorige keer willen we gasten van het Leger des Heils uitnodigen om deze avond met ons mee te maken. Om te zorgen voor een gevarieerd muzikaal aanbod, zijn we op zoek naar mensen die iets willen laten horen, hetzij door zang of instrumentaal. Kinderen die graag samen zingen kunnen zich opgeven voor het kinderkoor bij Dineke Kamp: nicoendinekekamp@kpnmail.nl. Tieners kunnen zich aanmelden bij Ingrid Redeker: iredeker@kliksafe.nl. Wil(t) u/jij graag iets anders laten horen (het liefst instrumentaal), meld u/je dan bij Eline Verrips: elineverrips@gmail.com.

  • © hersteld hervormde kerk 2019