• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Liturgie zondag 2 augustus

02 augustus 2020

Orde van dienst

Zondag 2 augustus
Collecten:
1e Diaconie
2e Kerkvoogdij
3e Extra kerkvoogdij

Uw giften kunt u overmaken op de rekeningen van de kerkvoogdij en diaconie.

IBAN Diaconie: NL66 RABO 035.84.15.128

IBAN Kerkvoogdij: NL56 RABO 035.84.56.630

Liturgie 09:30
Ps. 95: 2
Ps. 95: 5
Ps. 1: 1,2,3,4
Ps. 119: 19
Ps. 102: 16
Kolossensen 2

Liturgie 18:30
Ps. 113 : 1 en 5
Ps. 119 : 83
Ps. 115 : 2, 3 en 5
Ps. 135 : 9 en 10
Ps. 103 : 2
Daniel 2 : 46 - 3: 12

  • © hersteld hervormde kerk 2020