• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Liturgie en vragen zondag 2 mei

02 mei 2021

Orde van dienst en gesprekvragen

Liturgie 2 mei
Collecten:
1e Diaconie (Fonds noodlijdende gemeenten)
2e Kerkvoogdij
3e Extra kerkvoogdij

Uw giften kunt u overmaken op de rekeningen van de kerkvoogdij en diaconie.

IBAN Diaconie: NL66 RABO 035.84.15.128

IBAN Kerkvoogdij: NL56 RABO 035.84.56.630

Liturgie 09.30uur
Ps. 16: 3
Ps. 17: 4
Ps. 34: 9
Ps. 89: 8
Ps. 16: 6
---------------------------------
1 Petrus 1: 1-12
Tekst: 1 Petrus 1:3-9
Thema: Het leven van de hoop.

Liturgie 18.30uur
Ps. 119 : 32
Ps. 25 : 7
Ps. 103 : 2 en 5
Ps. 91 : 7
Ps. 40 : 8
---------------------------------
Jakobus 2 : 14 – 26
Tekst: Vers 23b ‘… en hij werd een vriend van God genoemd.’
Thema: ‘Mag iedere christen zich een vriend van God noemen?’

Vragen voor de kinderen:

In Spreuken 14 : 20 staat: ‘Een arme wordt zelfs door zijn vriend gehaat, maar de vrienden van een rijke zijn talrijk.’

Wat wordt er met deze woorden bedoeld denk jij?  Zou jij ook het liefst vriendjes met een rijke jongen of meisje zijn of maakt dat jou niet uit?

In Spreuken 19 : 6 staat: ‘Velen proberen het gezicht van aanzienlijken gunstig te stemmen, en iedereen is een vriend van wie vrijgevig is.

Wat wordt in deze tekst bedoeld? Heb jij ook de neiging om te ‘slijmen’ met een kind van bij voorbeeld de burgemeester of een rijke fabrikant. Of probeer je juist aandacht te geven aan een kind dat gepest wordt en nogal ‘simpeltjes’ gekleed gaat?

Vragen voor de volwassenen:

In Job 6:14 staat: ‘Wie wanhopig is, mag van zijn vriend goedertierenheid verwachten; of hij zou de vreze van de Almachtige verlaten.’

Wie verlaat hier de vreze des Heeren, de wanhopige of de vriend?

U kent de tekst vast wel de tekst uit Lukas 14:10  ‘Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen.’

We gebruiken de uitdrukking ’Vriend, kom hoger op’ nogal eens gekscherend.  Maar heeft de aanduiding ‘vriend’ te maken met de houding van de man die zo aangesproken wordt? Ik bedoel: gebruikt de Heere bewust het woord ‘vriend’? Hij had toch ook ‘mens’ kunnen zeggen?

En als dat zo is, wat betekent dit dan voor onze houding op ons werk. Mag je dan niet ambitieus zijn en carrière maken? Of ben je dan geen vriend meer van de Heere Jezus?

 

Verwerking voor de kinderen blad 1

Verwerking voor de kinderen blad 2

  • © hersteld hervormde kerk 2021