• " Wat ondervraagt gij Mij? Ondervraag degenen, die het gehoord hebben, wat Ik tot hen gesproken heb; zie, dezen weten, wat Ik gezegd heb. " Joh 18:21

Meer over Informatie

Liturgie en verwerking zondag 21 februari

21 februari 2021

Orde van dienst + verwerking  

Liturgie zondag 21 februari 2021

Collecten:
1e Diaconie (Stichting SEZ)
2e Kerkvoogdij
3e Instandhouding predikantsplaats

Uw giften kunt u overmaken op de rekeningen van de kerkvoogdij en diaconie.

IBAN Diaconie: NL66 RABO 035.84.15.128

IBAN Kerkvoogdij: NL56 RABO 035.84.56.630

Liturgie 09.30uur
PS. 103: 2
PS. 22: 11 
PS. 69: 3, 4
PS. 22: 12, 13
PS. 68: 2
--------------------------
2 SAMUEL 6: 12-23
LUKAS 7: 29-50
TEKST: 2 SAM 6: 20-22
 

Liturgie 18.30uur
PS. 122: 1, 3
PS.  66: 8
PS. 133: 1, 2, 3 
PS. 89: 1, 7 
PS. 124: 1
------------------------
JOHANNES 17
NGB art. 27
 

Verwerking voor de kinderen blad 1

Verwerking voor de kinderen blad 2

  • © hersteld hervormde kerk 2021