• " En zalig is hij, die aan Mij niet zal geĆ«rgerd worden. " Luk 7:23

Meer over Informatie

Landelijkse actiedag HHJO

12 oktober 2019

Zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de HHJO een landelijke actiedag. De landelijke actie is een tweejaarlijks initiatief van de HHJO.

Hiermee wordt bewustwording rondom thema's gecreëerd en geld opgehaald voor zowel een actiedoel als de HHJO zelf.

 

De landelijke actie van de HHJO rust op drie pijlers.

  • Bewustwording: Wat zegt de Bijbel over dienen? Wat doet een (jeugd)diaken? Waarvoor kan ik bij hem terecht? Wat is mijn eigen diaconale verantwoordelijkheid binnen mijn kerkelijke gemeente of woonplaats.
  • Diaconale ervaring: Ga aan de slag in je eigen gemeente en doe ervaring op met diaconaat in de praktijk. Hoe gaat het in z'n werk? Welke afstemming is nodig? Wanneer bestemd je geld op de juiste manier?
  • Geld inzamelen: Steun het werk van Ontmoeting, de General Diaconale Commissie en de HHJO. Geld inzamelen voor diaconale projecten en jeugdwerk.

 

Houd de website www.landelijkeactie.nl in de gaten voor meer informatie!

  • © hersteld hervormde kerk 2019