• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Informatie

Landelijke zendingsdag

21 september 2019

De landelijke zendingsdag staat gepland op zaterdag 21 september 2019 in Expo Hoevelaken.

Meer informatie over deze dag volgt later op de website.

Wilt u de datum alvast reserveren in uw agenda, zodat we u in Hoevelaken mogen ontmoeten?

  • © hersteld hervormde kerk 2019