• " Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg..... " Luk 10: 33-34

Meer over Informatie

Landelijke Israelmiddag

14 september 2019

De landelijke Israelmiddag staat gepland op zaterdagmiddag 14 september 2019. Meer informatie over deze dag volgt later op de website. Wilt u de datum alvast reserveren in uw agenda?

Meer informatie over deze dag volgt later op de website. Wilt u de datum alvast reserveren in uw agenda?

  • © hersteld hervormde kerk 2019