• " Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welk Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde. " Efeze 1:5-6

Meer over Informatie

Kerstfolder

Waarom Kerst?

Er is een tweetal nieuwe folders uitgekomen die gaan over het heilsfeit Kerst. Eén folder is gemaakt in de vorm van een kaart. Deze kunt u bijvoorbeeld aan iemand opsturen. De andere folder is bedoeld voor uitdelen of huis-aan-huis folderen. Klik hier om de folder te bekijken/bestellen.

 

Van harte aanbevolen!

  • © hersteld hervormde kerk 2018