• " En gij, mijn zoon S├ílomo, ken den God uws Vaders, en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel; want de Heere doorzoekt alle harten, en Hij verstaat al het gedichtsel der gedachten; " 1 Kron 28:9a

Meer over Informatie

Jonge mannendag Kesteren

25 mei 2019

Ben jij tussen de 25 en 40 jaar? Van harte welkom op de mannendag voor jongeren 2019!

Voor de derde keer slaan de HHJO en de mannenbond van de HHK de handen ineen voor deze gezamenlijke mannendag!

Het onderwerp van deze morgen, die van 10.00-12.30 uur plaatsvindt in het kerkgebouw in Kesteren is: Gasten en vreemdelingen op aarde.

Ds W. Nobel uit Kesteren houdt daarbij een referaat vanuit Bijbels theologisch perspectief en ds. R.W. Mulder te Montfoort een referaat vanuit Bijbels praktisch.

 

Na deze twee lezingen gaan we met elkaar hierover in gesprek. Vanaf 12:00 uur wordt u/jou een broodje aangeboden. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten.

Aanmelden kan via: www.hhjo.nl/activiteiten/jonge-mannendag.

 

Voor vragen etc. kunt u contact opnemen met dhr. A.J. Beekman - mannenbond@hhk.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2019